03/06/2019 | 1628 |
0 Đánh giá

Thị thực du lịch Canada là một lựa chọn nhập cư tạm thời của Canada cho phép khách du lịch đến Canada vì mục đích du lịch và giải trí. Thị thực du lịch Canada còn được gọi là thị thực du lịch Canada hoặc thị thực tạm trú Canada (TVR). Thị thực du lịch Canada được cấp trong thời gian tối đa sáu tháng.

Visa du lịch Canada có hai loại: 

+ Visa  Canada nhập cảnh một lần - Một thị thực nhập cảnh duy nhất cho phép bạn đi du lịch đến Canada một lần. (vd: bạn đang tham gia một sự

kiện đặc biệt ở Canada)

Trong hầu hết các trường hợp, một khi bạn đã rời Canada, bạn sẽ cần một thị thực mới để nhập lại Canada

+ Visa Canada nhập cảnh nhiều lần - thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ cho phép bạn đi du lịch đến Canada trong sáu tháng, nhiều lần bạn muốn. Nó sẽ có hiệu lực trong tối đa 10 năm hoặc một tháng trước khi hộ chiếu của bạn hết hạn, tùy theo thời gian nào ngắn hơn. Bạn phải đến Canada vào hoặc trước ngày hết hạn trên thị thực của bạn.

Làm thế nào để xin Visa du lịch Canada?

Xin Visa là bắt buộc đối với công dân Việt Nam muốn đến Canada. Xử lý visa Canada là một quá trình hai bước

+ Nộp hồ sơ trực tuyến

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

Điều gì ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ xin visa canada của bạn ?

Có một vài yếu tố sẽ ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ của bạn. Thời gian xử lý hồ sơ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn cư trú. Trước

tháng 12 năm 2015, thời gian xử lý các dịch vụ sẽ được hiển thị theo văn phòng thị thực. Điều này là do các đơn xin cả thường trú và tạm trú, thị

thực và giấy phép, được xử lý bởi văn phòng thị thực gần nhất. Ngày nay, các ứng dụng được chuyển qua mạng lưới các văn phòng thị thực toàn

cầu để xử lý hiệu quả nhất có thể, vì vậy đơn của bạn có thể không nhất thiết phải được xử lý tại văn phòng thị thực gần bạn nhất, mà là tại văn

phòng được thiết kế tốt nhất để xử lý đơn của bạn một cách hiệu quả. Thời gian xử lý các loại thị thực và giấy phép của mỗi người là khác nhau,

Nếu Đại Sứ quán nhận được nhiều hồ sơ hơn dự kiến, thì có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý. Nếu một hồ sơ không đầy đủ, Đại sứ quán có

thể từ chối hoàn toàn ứng viên hoặc họ có thể yêu cầu thêm thông tin để gây ra sự chậm trễ để xử lý.

Thời gian xử lý đối với Visa du lịch Canada.

Nếu bạn nộp đơn từ Canada, các ứng dụng trực tuyến được xử lý trong vòng 14 ngày và các ứng dụng trên giấy trong vòng 19 ngày. Tuy nhiên,

các đơn đăng ký được thực hiện từ bên ngoài Canada sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia cư trú của người nộp đơn. Từ Việt Nam sẽ mất khoảng

30 ngày.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu thị thực Canada cho tất cả các quốc tịch và quy trình nộp đơn, vui lòng liên hệ với dithegioi.com

Website: dithegioi.com
Hotline: 0984423224
Email: ldtravelcompany@gmail.com
Địa chỉ: 31 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, HCM


(*) Xem thêm:

Bình luận